Privacy en Veiligheid

PRIVACY- EN VEILIGHEIDSBELEID

Ons bedrijf kan voor verschillende doeleinden persoonsgegevens verzamelen. Hieronder wordt vermeld hoe en op welke manier de verzamelde persoonsgegevens worden verzameld, en hoe en op welke manier deze gegevens worden beschermd.
Door het invullen van verschillende formulieren en enquêtes over ons lidmaatschap of onze winkel, wordt door onze winkel bepaalde persoonlijke informatie over de leden (zoals naam-achternaam, bedrijfsinformatie, telefoon-, adres- of e-mailadressen) verzameld vanwege de aard van het bedrijf .
Ons bedrijf kan soms campagne-informatie, informatie over nieuwe producten en promotie-aanbiedingen naar zijn klanten en leden sturen. Onze leden kunnen tijdens hun lidmaatschap een keuze maken over het al dan niet ontvangen van dergelijke informatie en kunnen vervolgens na het inloggen deze keuze wijzigen in het accountinformatiegedeelte of een melding doen via de link in het informatiebericht dat zij ontvangen. Er is geen lidmaatschapsvereiste om te winkelen.
Tijdens het goedkeuringsproces dat via onze winkel of per e-mail wordt uitgevoerd, wordt persoonlijke informatie die door onze leden elektronisch naar onze winkel wordt verzonden, niet aan derden bekendgemaakt, behalve voor de doeleinden en reikwijdte bepaald door de "Gebruikersovereenkomst" die we hebben gesloten met onze Leden.
Ons bedrijf registreert en gebruikt de IP-adressen van zijn leden om systeemgerelateerde problemen te identificeren en eventuele problemen of geschillen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de geleverde dienst, snel op te lossen. IP-adressen kunnen ook worden gebruikt om gebruikers in het algemeen te identificeren en brede demografische informatie te verzamelen.
Ons bedrijf kan de gevraagde informatie gebruiken voor direct marketingdoeleinden door zichzelf of door zijn medewerkers, buiten de doeleinden en reikwijdte gespecificeerd in de Lidmaatschapsovereenkomst. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om indien nodig contact op te nemen met de gebruiker. Informatie opgevraagd door ons bedrijf of informatie verstrekt door de gebruiker of informatie over transacties via onze Winkel; Het kan door ons bedrijf en zijn medewerkers worden gebruikt voor verschillende statistische evaluaties, het creëren van databases en marktonderzoek, zonder de identiteit van onze leden bekend te maken, buiten de doeleinden en reikwijdte bepaald door de "Lidmaatschapsovereenkomst".
Ons bedrijf streeft ernaar vertrouwelijke informatie strikt privé en vertrouwelijk te houden, dit als een vertrouwelijkheidsverplichting te beschouwen en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de nodige zorg te besteden aan het waarborgen en behouden van de vertrouwelijkheid en om te voorkomen dat alle of een deel van de vertrouwelijke informatie openbaar wordt. domein of ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking aan een derde partij. belooft te laten zien.

KREDIETKAARTBEVEILIGING

Ons bedrijf geeft prioriteit aan de veiligheid van creditcardhouders die op onze winkelsites winkelen. Uw creditcardgegevens worden op geen enkele manier in ons systeem opgeslagen.

Wanneer u het transactieproces ingaat, zijn er twee dingen waar u op moet letten om te begrijpen dat u zich op een beveiligde site bevindt. Een daarvan is een sleutel- of slotpictogram op de onderste regel van uw browser. Dit geeft aan dat u zich op een beveiligde website bevindt en dat al uw informatie gecodeerd en beschermd is. Deze informatie wordt alleen gebruikt afhankelijk van het verkooptransactieproces en in overeenstemming met de instructies die u geeft. Informatie over de creditcard die tijdens het winkelen wordt gebruikt, wordt onafhankelijk van onze winkelsites verzameld. SHA-256 bit wordt gecodeerd met het SSL-protocol (Secure Sockets Layer) en voor opvraging naar de betreffende bank verzonden. Als de kaartbeschikbaarheid wordt goedgekeurd, kunt u blijven winkelen. Omdat er door ons geen informatie over de kaart kan worden ingezien of vastgelegd, is het derden onder geen enkele omstandigheid verboden deze informatie te verkrijgen.
De betrouwbaarheid van de betalings-/factuur-/afleveradresgegevens van bestellingen die online met een creditcard zijn geplaatst, wordt door ons bedrijf gecontroleerd op creditcardfraude. Daarom moeten klanten die voor de eerste keer bij onze winkelsites bestellen, eerst de juistheid van hun financiële en adres-/telefoongegevens bevestigen, zodat hun bestellingen de leverings- en leveringsfase kunnen bereiken. Indien nodig wordt contact opgenomen met de klant van de creditcardhouder of de betreffende bank om deze gegevens te controleren.
Alleen u heeft toegang tot en kunt alle informatie wijzigen die u verstrekt wanneer u lid wordt. Als u de inloggegevens van uw lid veilig houdt, is het voor anderen niet mogelijk om toegang te krijgen tot informatie over u of deze te wijzigen. Voor dit doel, tijdens het lidmaatschapsproces SHA-256 Het werkt binnen het bit-SSL-beveiligingsgebied. Dit systeem is een internationale encryptiestandaard die onmogelijk te breken is.
Internetwinkelsites met een informatielijn of klantenservice en waar volledige adres- en telefoongegevens worden vermeld, krijgen tegenwoordig meer de voorkeur. Op deze manier kunt u gedetailleerde informatie krijgen over alle problemen die u te binnen schieten en betere informatie krijgen over de betrouwbaarheid van het bedrijf dat online winkeldiensten aanbiedt.

Let op: Wij raden u aan om op internetwinkelsites het volledige adres en telefoonnummer van het bedrijf te raadplegen. Als u gaat winkelen, noteer dan alle telefoon-/adresgegevens van de winkel waar u het product heeft gekocht voordat u uw aankoop doet. Bevestig telefonisch voordat u gaat winkelen als u het niet vertrouwt. Alle informatie over ons bedrijf en de locatie ervan vindt u op al onze online winkelsites.

WEBSITES EN TOEPASSINGEN VAN DERDEN

Onze winkel kan links naar andere sites op de website bevatten. Ons bedrijf draagt ​​geen enkele verantwoordelijkheid voor het privacybeleid en de inhoud van de sites waartoe u via deze links toegang krijgt. Advertenties die op de site van ons bedrijf worden gepubliceerd, worden via onze zakelijke reclamepartners onder onze gebruikers verspreid. De principes van het privacybeleid in deze overeenkomst zijn alleen van toepassing op het gebruik van onze winkel en hebben geen betrekking op websites van derden.

UITZONDERLIJKE GEVALLEN

In de hieronder gespecificeerde beperkte gevallen kan ons bedrijf gebruikersinformatie aan derden bekendmaken buiten de bepalingen van dit "Privacybeleid". Deze situaties zijn beperkt in aantal;
1. Wet, wetsdecreet, verordening enz. Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de wettelijke regels die zijn uitgevaardigd door de bevoegde juridische autoriteit en die van kracht zijn;
2. Om te voldoen aan de vereisten van de "Lidmaatschapsovereenkomst" en andere overeenkomsten die onze winkel met de gebruikers heeft gesloten en om deze uit te voeren;
3. Het opvragen van informatie over gebruikers met het oog op het uitvoeren van een onderzoek of onderzoek dat naar behoren wordt uitgevoerd door de bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteit;
4. In gevallen waarin het noodzakelijk is om informatie te verstrekken om de rechten of veiligheid van gebruikers te beschermen.

E-MAILBEVEILIGING

Vermeld nooit uw creditcardnummer of wachtwoorden in de e-mails die u naar de klantenservice van onze winkel stuurt met betrekking tot uw bestellingen. De informatie in e-mails kan door derden worden ingezien. Ons bedrijf kan onder geen enkele omstandigheid de veiligheid garanderen van de informatie die vanuit uw e-mails wordt verzonden.

BROWSERCOOKIES

Ons bedrijf kan informatie verkrijgen over gebruikers die onze winkel bezoeken en hun gebruik van de website door gebruik te maken van een technisch communicatiebestand (Cookie). De technische communicatiebestanden in kwestie zijn kleine tekstbestanden die een website naar de browser van de gebruiker stuurt om in het hoofdgeheugen te worden opgeslagen. Het technische communicatiebestand vergemakkelijkt het gebruik van internet door de status en voorkeuren over de site op te slaan.
Het technische communicatiebestand helpt bij het verkrijgen van statistische informatie over hoeveel mensen de site bezoeken, met welk doel, hoe vaak iemand de site bezoekt en hoe lang hij op de site blijft, en om op dynamische wijze advertenties en inhoud te produceren van speciaal ontworpen gebruikerspagina's. voor gebruikers. Het technische communicatiebestand is niet bedoeld om gegevens of andere persoonlijke informatie uit het hoofdgeheugen of uw e-mail op te halen. De meeste browsers zijn in eerste instantie ontworpen om technische communicatiebestanden te accepteren, maar gebruikers kunnen de instellingen zo wijzigen dat het technische communicatiebestand niet wordt ontvangen of dat er een waarschuwing wordt gegeven wanneer het technische communicatiebestand wordt verzonden.
Ons bedrijf kan de bepalingen van dit "Privacybeleid" op elk moment wijzigen door het op de site te publiceren, een e-mail naar gebruikers te sturen of door het op de site te publiceren. Als de bepalingen van het Privacybeleid veranderen, wordt dit van kracht op de datum van publicatie.
Voor vragen en suggesties over ons privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar info@modazehrada.com